Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
24 november 2021 Nieuws

TVL en desinvesteringen

Eenvoud is het belangrijkste uitgangspunt van de TVL
Auxilium Medewerker

De afgelopen weken waren er twijfels of de verkoop van materiele vaste activa nu wel of geen omzet voor de TVL is. In de antwoorden FAQ T4 en FAQ T39 van de NBA en de antwoorden die vanuit de telefonische helpdesk RVO gegeven werden zaten tegenstrijdigheden. Inmiddels hebben we een reactie van de NBA en is het antwoord op FAQ T4, naar aanleiding van onze vragen aangepast. De regeling is nu duidelijk. Eenvoud is het belangrijkste uitgangspunt van de TVL. Daarom heeft de RVO beslist dat alle verkopen vanuit desinvesteringen ook daadwerkelijk omzet is voor de TVL.

Mocht uw klant dit bij de aanvraag tot vaststelling Q1 2021 onjuist hebben ingediend, dan kan uiteraard handmatig bezwaar aangetekend worden, indien de RVO dit niet zelf automatisch gaat corrigeren.