Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
19 juli 2023 Nieuws

Wat zit er in 2023/2024 allemaal in het arbeidsrechtelijke vat?

Ilon Hemmelder Personeeladviseur | Verzuimmanager

Arbeidsrechtelijk is er een hoop beweging. De regering wil een meer toekomstbestendige arbeidsmarkt en daarom zijn er verschillende wetsvoorstellen ingebracht.

1 januari 2024 minimumloon per uur (fase voorbereiding)

Het minimumloon is nu onderverdeeld in de uren van een werkweek 36, 38 of 40 uur. Het loon wordt vervolgens teruggerekend naar een uurloon. Dit betekent dat een werknemer die op voltijds basis (36 uur) bij de overheid werkt, hetzelfde loon ontvangt als iemand die in de metaal (38 uur) werkt. De overheidsmedewerker werkt hiervoor 36 uur en de metaalmedewerker 38. Er wordt hierdoor een onderscheid gemaakt. Door het uurloon voor iedereen gelijk te maken, wordt dit onderscheid recht getrokken.

Concurrentie-(relatie) beding (wetsvoorstel) 

Het concurrentie- en relatiebeding wordt (weer) aangepast. De werkgever moet de reden van het opnemen van een concurrentiebeding motiveren en kan gehouden worden aan het betalen van de werknemer voor elke dag dat de werknemer gehouden is aan het concurrentiebeding na einde dienstverband. (zie ook onze eerdere blog hierover)

Verplicht vertrouwenspersoon aanstellen (wetsvoorstel: schriftelijke fase 1e kamer)

Voor een groot aantal bedrijven (kleine bedrijven lijken uitgezonderd te worden) gaat mogelijk gelden dat zij een vertrouwenspersoon moeten aanstellen.

Arbeidsovereenkomst (Toekomst bestendige arbeidsmarkt: fase 2e kamer)

De flexibiliteit van contracten wordt aan banden gelegd door:

  • Oproepcontracten en min-max-contracten gaan in hun huidige vorm verdwijnen en worden vervangen door basiscontracten, zodat er meer werkzekerheid en roosterzekerheid komt.
  • Uitzendcontracten worden verder gereguleerd zodat de positie van uitzendkrachten wordt verbeterd. Ook moet er tenminste sprake zijn van gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden ten opzichte van de werknemers die direct in dienst zijn.
  • Opeenvolgende tijdelijke contracten (draaideurflex) worden tegengegaan door de pauze in de keten te schrappen. Een aparte regeling voor seizoenswerk wordt onderzocht.
  • Een arbeidscommissie om de toegang tot het recht te verbeteren, dit is een uitwerking van de commissie Roemer.

Bedrijfsarts leidend in de RIV toets (fase 2e kamer)

Op dit moment is de verzekeringsarts van het UWV nog leidend in het re-integratiedossier. Dit moet in de toekomst de bedrijfsarts worden.

Plan van aanpak in de re-integratie aangepast (ingangsdatum 1 juli jl.)

Het plan van aanpak voor re-integratie is aangepast. Vanaf 1 juli 2023 is het van belang dat de werknemer zijn visie over de gemaakte afspraken geeft en in het plan van aanpak opneemt. Het nieuwe plan van aanpak is te vinden bij het UWV.

Naast bovenstaande wijzigingen worden er diverse omissies in verschillende wetgevingen aangepast die te vinden zijn in de Verzamelwetgeving 2024.