Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
27 februari 2024 Nieuws

Fiscale deadlines van 1 mei

Let op: regel het voor de deadline

De datum 1 mei is vooral belangrijk voor de aangiftepraktijk. We herinneren je aan een aantal deadlines die op deze datum verlopen.

Verzoek voorlopige aanslag gedurende uitstel termijn

Een voorlopige aanslag kun je in beginsel aanvragen tot 1 mei van het jaar volgend op het belastingjaar. Als er uitstel is verleend kan dit zolang het uitstel loopt.

Bij BECONuitstel is dit dus 1 mei van het tweede jaar volgend op het belastingjaar, zodat je nog tot 1 mei 2024 een voorlopige aanslag over 2022 kunt aanvragen!

Voor meer informatie over het aanvragen of wijzigen van een voorlopige aanslag verwijzen we naar de site van de belastingdienst.

Verzoek voorlopige aanslag IB of VPB ter voorkoming belastingrente

Ook bij uitstel, kan het belangrijk zijn om vóór 1 mei 2024 een voorlopige aanslag over 2023 aan te vragen. Als de (voorlopige) aanslag wordt opgelegd in overeenstemming met het verzoek, dan leidt deze tijdige indiening tot het niet in rekening brengen van belastingrente.

Indienen aangifte IB ter voorkoming belastingrente

Als er voor 1 mei aangifte inkomstenbelasting wordt gedaan, wordt geen belastingrente in rekening wordt gebracht. Voor de VPB is dat overigens 1 juni (omdat de inlevertermijn zonder uitstel bij de VPB 1 juni is).

Let op! Tijdig aangifte doen is geen garantie dat er geen belastingrente in rekening wordt gebracht. Dat is namelijk alleen gegarandeerd als er door de belastingdienst niet van de aangifte wordt afgeweken. Toch is het uiteraard wel zo dat hoe eerder de aangifte is gedaan en er dus een (voorlopige) aanslag kan worden opgelegd, hoe lager de belastingrente is.

Laag is hier een relatief begrip, aangezien de belastingrente voor de IB en VPB de afgelopen periode flink is gestegen. Lees ook onze blog hierover.

Einddatum BECONuitstel

Het BECONuitstel voor het belastingjaar 2022 eindigt op 30 april 2024. Zorg dat alle aangiftes voor die tijd zijn ingeleverd. Op dit moment is het onduidelijk of er nog consequenties verbonden zijn aan het niet voldoen aan het inleverschema voor het BECONuitstel. Wij vinden dat de Belastingdienst nog altijd het recht heeft om uitstel voor volgende belastingjaren te beperken als structureel niet aan het inleverschema wordt voldaan. Het enige wat ze niet meer doen, is gedurende de uitstelperiode aangiftes aanwijzen als sprake is van achterstand.

Op het moment dat het uitstel eindigt, eindigt ook het uitstel voor aanvragen van Toeslagen (m.u.v. Kinderopvangtoeslag, want die moet binnen 3 maanden na aanvang opvang aangevraagd).

Aanvraag aanvullend uitstel gedurende 2 maanden

Is de inschatting dat het niet lukt om de aangifte 2022 van één of meer klanten die al onder de BECONregeling vallen uiterlijk 30 april 2024 in te dienen? Dan is aanvullend uitstel mogelijk. Vraag je dit vóór 1 april 2024 aan, dan krijg je (als het uitstel wordt gehonoreerd) standaard minimaal 4 maanden uitstel vanaf 1 mei. Vraag je het na 1 april, maar vóór 1 mei aan, dan is het uitstel minimaal 2 maanden vanaf 1 mei.

Heb je een vraag over dit artikel of een fiscale (helpdesk)vraag?

Stuur jouw vraag naar fiscaal@auxiliumadviesgroep.nl 

Een van onze fiscalisten neemt contact met je op!