Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
2 maart 2023 Juridisch

Wet bescherming klokkenluiders nu ook voor kleinere accountantskantoren

Interne meldprocedures mkb moeten voor medio december 2023 vastgelegd zijn!
Ilon Hemmelder Personeeladviseur | Verzuimmanager

De Wet Huis voor Klokkenluiders is gewijzigd in Wet bescherming Klokkenluiders. De aanleiding is onder andere de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305).

Deze richtlijn is op 7 december 2019 in werking getreden en had op 17 december 2021 in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd moeten zijn. Iets later dan gepland is de Wet bescherming klokkenluiders op 18 februari 2023 van kracht geworden. Melders van misstanden (‘klokkenluiders’) worden door de wet beter beschermd. Als melders aangeven vanwege hun melding te zijn benadeeld door hun werkgever, is het voortaan aan de werkgever om aan te tonen dat dat niet zo is.

Het inwerkingtredingsbesluit voor de implementatiewet is op 17 februari 2023 gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2023, 52).

Wat is er gewijzigd?

Wijzigingen t.o.v. van de voormalige wetgeving Huis voor Klokkenluiders

 • Naast (vermoedens van) misstanden ook mogelijke inbreuken op EU-recht opgenomen in de wetgeving.
 • De regelgeving geldt nu ook voor kleinere bedrijven met financiële producten en diensten (i.i.g. voor de Wwft)
 • Direct extern melden is nu mogelijk
 • Bescherming tegen benadeling voor melders en mensen die melders bijstaan door:
  • Omkering van de bewijslast naar de werkgever
  • Vrijwaring van gerechtelijke procedures bij melding

In de lijn hiermee is ook per 1 januari 2022 de Verordening accountantsorganisaties artikel 27 gewijzigd.

Wat betekent het voor jouw adviespraktijk?

Met de komst van de Wet bescherming Klokkenluiders moet de interne meldprocedure van grote werkgevers (250 werknemers of meer) per direct voldoen aan strengere eisen. Kleinere werkgevers (< 250 werknemers) hebben ‘uitstel’ tot 17 december 2023.

De strengere eisen hebben betrekking op:

 • Ontvangstbevestiging en melding vervolgstappen
 • Geheimhouding
 • Registratie

Meer informatie

Meer lezen over de strengere eisen? Bekijk de informatie van de overheid.

Vragen? Neem contact op met Ilon Hemmelder.